Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Vergunningen

Vergunningen de Duivelskolk

De Duivelskolk heeft een twee eigen wateren die enkel toegankelijk zijn voor leden van de vereniging. Dit zijn:

  • Oude Grindgat
  • Nieuwe Grindgat


Doordat de HSV de Duivelskolk is aangesloten bij Sportvisserij Nederland, krijgen alle leden ook de VISpas. Bij de VISpas hoort de Landelijke en Federatieve lijst van Viswateren waarin nauwkeurig beschreven staat waar met de VISpas mag worden gevist en welke regels hiervoor gelden.

Soorten vergunningen

De vereniging kent verschillende soorten leden met elk hun eigen vergunning. Dit zijn:
  • Jeugdleden met jeugd VISpas (tot en met 13 jaar) 
  • Gratis jeugdvergunning (met berperkingen)
  • Leden (vanaf de leeftijd van 14 jaar)
  • Leden 65+


Alle leden krijgen naast de vergunning voor het vissen in de eigen wateren de VISpas van Sportvisserij Nederland.
Hiermee krijgen zij toestemming te vissen in een groot aantal wateren in Nederland. Deze wateren zijn opgenomen in de "Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren" en de jaarlijkse aanvullingen hierop zoals die wordt uitgegeven door Sportvisserij Nederland.  

Elke visser zal met behulp van bovengenoemde vergunningen moeten kunnen aantonen dat hij het recht heeft te vissen in het betreffende water. Hij/zij dient dus te allen tijde deze vergunningen bij zich te hebben en te kunnen tonen aan controleurs.
Ook is het mogelijk gebruik te maken van de "Visplanner app". Met behulp van deze app kunt u op ua GSM zichtbaar maken in welke wateren u mag vissen. De gratis  app is te downloaden via Playstore.

Voorbeeld VISpas

Onderstaand vindt u een voorbeeld van de Vispas en van de JeugsVISpas.

Vergunning eigen wateren

Om te vissen in de eigen wateren moet u in het bezit zijn van de lijst van viswateren van de HSV de Duivelskolk. Een voorbeeld hiervan vindt u door (hier) op te klikken

Naast de vergunning voor leden en leden 65+ is het ook mogelijk om een jeugdvergunning te kopen voor het vissen in de eigen wateren.
Voor vissers die en keertje in onze wateren willen vissen b.v. tijdens de vakantie, bestaat de mogelijkheid voor een weekvergunning.